The Quotable Round-Up #102

t4jqaugFresh from a recent seminar about biblical counseling, me and my wife got copies of two books, Excelling in Relationships and Climbing Out of Depression, each in English and Tagalog version. So my wife reads the English and mine is the Tagalog. Hope we finish and further enhance what we have learned in the seminary. But for now I’ll be posting some quotes from the Tagalog translation of David Meengs book Climbing Out of Depression. 

“Mahalagang maunawaan natin na kung paano tayo mag-isip, magsalita o kumilos ay may koneksyon sa ating kalagayang espirituwal. Ang mga espirituwal na mga alalahanin ay nangangailangan ng espirituwal na solusyon! Ang katotohanan lamang ng Diyos ang magpapalaya sa atin sapagkat ipapakita nito ang tunay na kondisyon ng ating isipan at puso. Ito lamang ang makapagbibigay ng tahasang tugon sa pinaka ugat ng problema, nang walang tinatago.”

“Sang-ayon ang Diyos na tayo nga ay nasasaktan ng ibang tao! Ngunit ang ating maling tugon o reaksyon sa pananakit sa atin ang pinakaproblema, at depende iyan kung ano ang kalagayan ng puso natin. Ang karunungan mula sa Diyos ay nagtuturo na kailangang higit nating alamin kung paano ang tamang tugon sa mga nanakit sa atin. Ang karunungang ito ay taliwas sa itinuturo ng sikolohiya!”

“Ang pag-asa ayon sa Biblia ay naiiba talaga sa pag-asa sa paningin ng mundo bilang isang” kahilingan” lamang. Ang pag-asa ayon sa Biblia ay ang pananampalataya na may lakas ng loob na nag-aabang sa Diyos na tuparin Niya ang kanyang mga pangako na nakasandig sa katangian Niya; hindi nakadepende sa tao, sa mga bagay na pag-aari o sa mataas o mahirap na kalagayan sa buhay.”

“Ang mga taong mayroon Kristo sa kanilang mga puso, ang tanging may pag-asa at maaring magbago at mabuhay sa paraan ng Diyos! Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan lamang ni Kristo ang may kakayahang sirain ang kapangyarihan ni Satanas sa puso ng mananampalataya.”

“Ang taong na kay Kristo na ay nailigtas mula sa kapangyarihan at sa parusa ng kasalanan! Iyon ang pag-asa! Matapos ang pagbabago ng puso, ang saloobin, mga salita at mga gawa ay magkakaroon din ng pagbabago pati na ang mga damdamin o nararamdaman ng isang tao ay magkakaroon na rin ng pagbabago.”

“Kapag nakatago sa ating mga puso ang pag-asa ng Diyos, magagawa nating sariwain sa ala-ala ang mga ito sa oras ng ating pangangailangan. Ang Banal na Espiritu bilang ating pinakamahusay na Tagapayo at Gabay ay nagpatotoo sa ating espiritu upang tulungan tayo. Kasabay ng pag-asa sa ating mga puso, ay magiging handa tayo sa pagbibigay rin ng pag-asa sa iba!”

“Ang katapatan ng Diyos ay labis na kahanga-hanga. Ang banal na katapatan ng Diyos ay ganap na nangangalaga sa isang mananampalataya. Ang ating Diyos ay lubos na nakatuon sa mga minamahal Niya.”

Book Review: Usapang God’s Peace by John MacArthur Jr.

bcj3rta
photo grabbed from Passages Books

Last time I reviewed “Usapang God’s Will”, one of the books of John MacArthur that has been translated into Taglish. Now we move to the second book (and I’m praying this won’t be the last of it) which tackles anxiety. The book is titled “Usapang God’s Peace.”

Chapter 1 tackles the ground work of getting peace through prayer. Finishing this chapter you can say that this part is already a full course meal. I think we can already put it down and absorb the messageSo if this chapter already gets the cake, how much more are the succeeding chapters? MacArthur did an amazing job in this brief book.  Rich, deep and practical answers for an anxiety free situation.

The second chapter is a solid as the first but it comes with an intriguing inquiry. How does being humble bring about cure for anxiousness? It feels that it doesn’t connect.  Well that’s for you to read by getting this book. The book ends with key Scripture passages about anxiety.

“Usapang God’s Peace” is a must read book for who doesn’t settle for less. Well it’s a John MacArthur book so you’ll know it’s a winner.  Highly recommended!

My verdict:

5 out of 5

The Quotable Round-Up (Filipino Edition #2)

tpn6bjcAt muli pong nagbabalik ang  Filipino edisyon ng “The Quotable Round-Up” at akoy natutuwa dahil sa aking ibabahaging quotes. Mula ito sa kilalang pastor at teacher na si John MacArthur hango sa kanyang aklat na “Usapang God’s Peace”. Isinalin at nilimbag ito ng OMFLit at mabibili ito sa PCBS, NBS, Pandayan Bookshop at online. Nawa pagpalain kayo ng mga quotes na ito at bumili ng kopya ng aklat na ito.
“Ang real challenge ng Christian living ay hindi ang alisin ang bawat uncomfortable circumstances mula sa ating buhay kundi ang pagkatiwalaan ang sovereign, wise, mabuti, at makapangyarihang Diyos sa gitna ng bawat sitwasyon.” — John MacArthur Jr., “Usapang God’s Peace”  #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit
“Ang pangunahing paraan para maiwasan ang pagkabalisa ay ang panalangin. Ang tamang pag-iisip at kilos ang susunod na logical steps, pero lahat ito ay nagsisimula sa panalangin.” — John MacArthur Jr., “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

Bilang disciples ni Christ, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na nadito tayo sa isang imperfect world at hayaan nating gawin ng Diyos ang Kanyang perfect work sa atin. Bibigyan tayo n gating Panginoon ng Kanyang peace habang ipinagkakatiwala natin ang sarili natin sa Kanyang pangangalaga.” – John MacArthur Jr. “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

“Ang maling paraan ng paghandle ng mga stress sa buhay ay ang mag-worry tungkol sa mga ito. Tatlong beses sinabi ni Jesus, “Do not be anxious” (see Matthew 6: 25, 31, 34). Later inulit ni Paul, “Be anxious for nothing” (Philippians 4:6, NASB). Kahit kalian ang pagwoworry ay isang kasalanan dahil nilalabag nito ang malinaw na utos ng Bible.” – John MacArthur Jr. “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

“Ang akala ng ibang tao ang worry ay result ng labis na pag-iisip. Actually, result ito ng hindi sapat na pag-iisip sa tamang direksyon. Kung kilala mo kung sino ang Diyos at naiintindihan mo ang Kanyang purposes, promises and plans, makakatulong ito sa iyo para hindi ka mag-worry.” – John MacArthur Jr. “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

“Being thankful will release you from fear and worry. Ito ay isang tunay na pagpapakita na ipinagkakatiwala mo ang iyong sitwasyon sa sovereign control ng Diyos.” – John MacArthur Jr. “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

“Ang mananampalataya na hindi nagtitiwala sa sovereignty ng Diyos ay mawawlan ng kapayapaan ng Diyos at mapupuno ng kaguluhan ang puso.” – John MacArthur Jr. “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit