8 Favorite Quotes From the Book “Balik Tayo Sa Church” (Collin Hansen and Jonathan Leeman)

Happy Monday! Here’s some great quotes I got from a book I recently finished. Balik Tayo Sa Church by Collin Hansen and Jonathan Leeman is published by Treasuring Christ PH and you can get your copy by following this link. Purchasing your copy enables you to support the author, publishing house and ministry to further push the gospel of Christ.

“Gusto ng Diyos na makita tayo ng mundo at maintindihan nila ang pagkakaiba natin sa kanila, para maipaliwanag natin nang lubos ang kagandahan ng ating pananampalataya.

So, ano nga ba ang church membership? Ang membership sa isang church ay ang paraan kung paano natin kinikilala formally ang mga members. Ito rin ang proseso kung saan tayo ay nagko-commit sa isa’t isa bilang magkakapatid sa pananampalataya kay Cristo.

Tayo ay nagsasama-sama bilang church linggo-linggo dahil sa panahon ng gathering natin, naririnig nating may sinasabi sa atin ang banal na Hari—ang “good news” at direksyon na galing sa kanya para sa mga buhay natin.

Nilalang tayo ng Diyos na physical at relational—may katawan at kailangan ang relasyon sa ating kapwa. Ang buhay Cristiano at ang buhay natin sa church ay hindi nada-“download.”

Ganito ang disenyo ni Jesus para sa Christianity. Sinadya niya na ang ating pananampalataya ay umiikot sa palagian nating pagtitipon-tipon, regular na pagkikita, ang matuto sa isa’t isa, ang palakasin ang ating mga kapatid, ang itama ang kamalian ng isa’t isa, at ang mahalin ang isa’t isa.

“So ano ang isang church? Ito ay embassy ng langit. Kapag pumasok ka sa isang church, ano ba ang dapat mong makita? Makakakita ka ng ibang bansa—ibang mga tao, mga mamamayan ng kaharian ni Cristo.

“Bumabalik ka sa church dahil ikaw ay pag-aari na ng Diyos, at dahil ibinigay ni Cristo ang kanyang katawan para sa atin. At dahil sa sakripisyong iyon, tinawag ni Cristo ang mga mananampalataya mula sa bawat tribo, wika, bansa at lahi (Pah. 5:9) para maging katawan niya.

Ang langit ay tunay na bumababa sa mundo sa pamamagitan ng mga church natin. At kapag nangyayari ito, binibigyan natin ang mga kababayan natin ng pag-asa para sa isang mas mabuting bansa, pag-asa para sa isang mas mabuting pamayanan at pamumuhay.”

(Did you enjoy what you read? Did this article helped you? If yes, you can say “Thank you” by sharing 10 Pesos or more at my G-Cash or Paymaya account: Marianito Gonzales – 09163315535. For international friends, head over this link to buy me a coffee.)

One thought on “8 Favorite Quotes From the Book “Balik Tayo Sa Church” (Collin Hansen and Jonathan Leeman)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s