The Quotable Round-Up (Filipino Edition #2)

tpn6bjcAt muli pong nagbabalik ang  Filipino edisyon ng “The Quotable Round-Up” at akoy natutuwa dahil sa aking ibabahaging quotes. Mula ito sa kilalang pastor at teacher na si John MacArthur hango sa kanyang aklat na “Usapang God’s Peace”. Isinalin at nilimbag ito ng OMFLit at mabibili ito sa PCBS, NBS, Pandayan Bookshop at online. Nawa pagpalain kayo ng mga quotes na ito at bumili ng kopya ng aklat na ito.
“Ang real challenge ng Christian living ay hindi ang alisin ang bawat uncomfortable circumstances mula sa ating buhay kundi ang pagkatiwalaan ang sovereign, wise, mabuti, at makapangyarihang Diyos sa gitna ng bawat sitwasyon.” — John MacArthur Jr., “Usapang God’s Peace”  #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit
“Ang pangunahing paraan para maiwasan ang pagkabalisa ay ang panalangin. Ang tamang pag-iisip at kilos ang susunod na logical steps, pero lahat ito ay nagsisimula sa panalangin.” — John MacArthur Jr., “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

Bilang disciples ni Christ, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na nadito tayo sa isang imperfect world at hayaan nating gawin ng Diyos ang Kanyang perfect work sa atin. Bibigyan tayo n gating Panginoon ng Kanyang peace habang ipinagkakatiwala natin ang sarili natin sa Kanyang pangangalaga.” – John MacArthur Jr. “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

“Ang maling paraan ng paghandle ng mga stress sa buhay ay ang mag-worry tungkol sa mga ito. Tatlong beses sinabi ni Jesus, “Do not be anxious” (see Matthew 6: 25, 31, 34). Later inulit ni Paul, “Be anxious for nothing” (Philippians 4:6, NASB). Kahit kalian ang pagwoworry ay isang kasalanan dahil nilalabag nito ang malinaw na utos ng Bible.” – John MacArthur Jr. “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

“Ang akala ng ibang tao ang worry ay result ng labis na pag-iisip. Actually, result ito ng hindi sapat na pag-iisip sa tamang direksyon. Kung kilala mo kung sino ang Diyos at naiintindihan mo ang Kanyang purposes, promises and plans, makakatulong ito sa iyo para hindi ka mag-worry.” – John MacArthur Jr. “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

“Being thankful will release you from fear and worry. Ito ay isang tunay na pagpapakita na ipinagkakatiwala mo ang iyong sitwasyon sa sovereign control ng Diyos.” – John MacArthur Jr. “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

“Ang mananampalataya na hindi nagtitiwala sa sovereignty ng Diyos ay mawawlan ng kapayapaan ng Diyos at mapupuno ng kaguluhan ang puso.” – John MacArthur Jr. “Usapang God’s Peace” #anxiety #worry #Godspeace #johnmacarthur #omflit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s