The Quotable Round-Up (Filipino Edition #1)

tpn6bjcIsang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito ang unang Filipino edisyon ng “The Quotable Round-Up” at akoy natutuwa dahil sa aking ibabahaging quotes. Mula ito sa kilalang pastor at teacher na si John MacArthur hango sa kanyang aklat na “Usapang God’s Will”. Isinalin at nilimbag ito ng OMFLit at mabibili ito sa PCBS, NBS, Pandayan Bookshop at online. Nawa pagpalain kayo ng mga quotes na ito at bumili ng kopya ng aklat na ito.

“Huwag mong i-water down ang gospel. Kung nakakasakit ang katotohanan, hayaan mong makasakit ito. People have been living their whole lives in offense to God; hayaan mong sila naman muna ang maoffend.” — John MacArthur, “Usapang God’s Will”

“Alam mo kung ano ang Spirit-filled life? It is living every moment as though katabi mo si Jesus Christ!” — John MacArthur, Usapang God’s Will

“Hindi nila pini-persecute ang Christians dahil ayaw nila sa mga ito; pini-persecute nila ang Christians dahil ayaw nila kay Jesus.” — John MacArthur, “Usapang God’s Will”

“Kasama sa evangelism ang pamumuhay ng isang godly life sa gitna ng isang ungoldy world. At dahil diyan, magkakaroon ng persecution, dahil ayaw ng mundo kay Jesus.”
— John MacArthur, “Usapang God’s Will”

“Kung hindi mo pa ikino-commit ang buhay mo kay Jesus Christ, wala kang maasahan sa Diyos. He owes you nothing. Wala Siyang ni katiting na obligation sa iyo.”
— John MacArthur, “Usapang God’s Will”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s